umělé květiny,keře,dekorační palmy,stromy,stromy,dekorace

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností ŠRAMUS.CZ (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Prodávající – provozovatel serveru:
ŠRAMUS.CZ
U kasáren 1377/III.
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic
Tel./fax: +420 326 330 990
e-mail: info@sramus.cz
Ičo: 67421610
Dič: CZ7809160964

Kupující - zákazník:
Koncový zákazník – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Internetový obchod na adrese sramus.cz je přístupný Nonstop, 24 hodin denně 365 dní v roce.

IV. Objednávání

Objednávat zboží je možno po provedení registrace kupujícího do systému. Kupující provádí registraci pouze poprvé, při dalších nákupech již využívá svého registrovaného účtu.

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání. V případě nákupu specifického zboží "na objednávku", které je nutné na přání zákazníka obstarat, může prodávající požadovat zálohu až do výše 100% kupní ceny.

V. Slevy

Na některé druhy zboží může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno.

VI. Informace o produktech

Popis, technické specifikace a fotografie o zboží, které jsou uvedeny v e-shopu vycházejí z informací výrobců a mohou se v průběhu doby změnit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.

VII. Nejlepší cena za produkt

Snažíme se pro Vás mít ty nejlepší ceny a proto denně aktualizujeme naše ceny. Pokud byste přesto v jiné prodejně narazili na lepší cenu, kontaktujte nás. My si ověříme platnost konkurenční nabídky a pokusíme se Vám nabídnout ještě výhodnější cenu! Jako konkurenci vnímáme pouze prodejce, kteří mají zboží skladem a jsou ho schopni za nabízenou cenu opravdu dodat. Telefon pro sdělení +420 326 330990 nebo e-mail: info@sramus.cz

VIII. Platba za zboží a dopravu

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

Hotově - v kamenné prodejně

Na dobírku - příslušnou částku zaplatí kupující při převzetí zásilky od dopravce

Bankovním převodem předem - kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce, který je vedený u společnosti GE Money. V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.

Splátkový prodej - Podrobnosti naleznete v sekci Splátky (menu vlevo dole)

IX. Dodávky zboží

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů na našich skladech a provozních možnostech prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. O přesné době dodání je vždy zákazník informován e-mailem popř. telefonicky.

Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad.

Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České a Slovenské republice. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku v sekci Doprava.

X. Zrušení a nepřevzetí objednávky ze strany zákazníka

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí telefonicky na telefon 326 330 990.

Nepřevzetí zásilky zákazníkem
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud objednávka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě.

Zrušení objednávky po jejím odeslání
V případě zrušení objednávky zákazníkem po jejím odeslání, uhradí zákazník bezprostřední náklady na přepravu zásilky dle platného tarifu přepravní firmy (Česká pošta, PPL, Toptrans) převodem na účet prodejce na základě faktury. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě.

XI. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává či je dlouhodobě nedostupné.

Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

XII. Reklamace a záruční podmínky

Kupující má právo reklamovat zboží podle reklamačního řádu uveřejněném v sekci Reklamace.

XIII. Možnost vrácení zboží

Naším hlavním cílem je Vaše plná spokojenost se zbožím, které jste u nás zakoupili. I přesto se někdy stane, že zboží chcete vrátit. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14. dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit všechny náležitosti odstoupení od smlouvy. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím (při zakoupení) do dne převzetí zboží prodávajícím (při vrácení). 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik, časopisů a literaturyPostup při vrácení zboží:
Kupující osobně či přepravní službou dopraví zboží na níže uvedenou adresu.

ŠRAMUS.CZ
U kasáren 1377/III.
293 01 Mladá Boleslav

Otevřeno: Po-Pá 9-17.30 hodin

Po obdržení zakoupeného zboží vystaví prodávající opravný daňový doklad. Tento tento doklad zašle nebo předá kupujícímu k podpisu. Po obdržení kupujícím podepsaného dokladu vrátí prodávající kupujícímu dobropisovanou částku převodem na účet. Pokud se jedná o účet mimo ČR, nese kupující všechny bankovní poplatky spojené s mezinárodní platbou.

Upozornění: Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout!

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.Zpět

Akční zboží

Aktuality

Od nás úmělé kytky vypadají opravdu jako žívé

Vážení zákazníci máme pro rok 2014 úplně novou kolekci umělých kytek, palm, ...
27. 03. 2014, 13:55:52

Máme novou kolekci vánočních ozdob

Vánoční ozdoby z nové kolekce vás opravdu zaujmou.
25. 11. 2013, 02:40:40Splátkový prodej

ESSOX banner


PartneřiPoptávkaHomepageSitemap © umelekytky.cz 2013, All rights reserved.
© V-Graphic.cz | doba zpracování stránky: 0.0534 s